مفصل حرارتی


مفصل حرارتی

شرکت ریکم آلمان بهترین و مشهورترین تولید کننده سر کابل در دنیا میباشد و مفصل ریکم با قابلیت اطمینان بالای آن در شرکت های توزیع و انتقال نیرو شناخته میشود زیرا طول عمر این مفصل ها به اندازه طول عمر کابل کاملاُ اثبات شده میباشد.لازم به ذکر است مفصل ها انواع مختلفی دارد که بطور کلی به دو دسته مفصل سرد و مفصل حرارتی تقسیم میشود.در ادامه شایان ذکر است مفصل های ریکم به دو دسته کلی فشار ضعیف و فشار متوسط تقسیم میشوند.مورد بعدی تقسیم بندی مفصل ها شامل نوع ساده و آرمر دار آن میباشد که مفصل های آرمردار در نوع فشارمتوسط به دو نوع آرمر مفتولی و آرمر نواری تقسیم میشود و در نوع مفصل فشار ضعیف به دو نوع مفصل فشار ضعیف و مفصل فشار ضعیف آرمردار تقسیم میشودلازم به یادآوری میباشد ولتاژ شبکه توزیع برق ایران جهت استفاده مفصل شامل ولتاژهای زیر میباشد .1Kv, 3~12Kv, 24kv ,36Kvمفصل سردمفصلمفصل گرممفصل فشار ضعیفمفصل فشار متوسطمفصل فشار ضعیف شامل مفصل فشار ضعیف ساده و مفصل فشار ضعیف آرمردار میباشد .مفصل فشار متوسط شامل مفصل ساده و مفصل فشار ضعیف آرمر دار میباشد و نوع آرمر دار آن شامل مفصل فشار متوسط آرمر دار نواری و مفصل فشار متوسط آرمردار مفتولی میباشدمزایای مفصل های ریکم نسبت به برندهای مشابه۱.ضخامت روکش حرارتی۲.طول روکش ها۳.کیفیت اتصالات مسی یا آلومینیوم موجود در بسته بندی۴.کیفیت خود محصولدر آخر لازم به ذکر است مفصل حرارتی ریکم تا ولتاژ۳۶ کیلوولت مناسب برای انواع کابلهای قدرت و خشک میباشد و در کنار مفصل های فوق مفصل های با سطح ولتاٰژ ۲۴ کیلوولت برای اتصال کابلهای روغنی به روغنی و اتصال کابلهای روغنی به خشک موجود میباشد .و در آخر آرمور سرکابل نیز حائز اهمیت است.اگر سرکابل آرمودار یا به اصطلاح زره دار باشد باید سر کابل مورد استفاده نیز آرمردار یا زره دار باشد . شایان ذکر است سر کابل های ریکم قابلیت نصب بر روی کابل های فشار متوسط یا عایق XLPE و یا کاغذ آغشته به روغن را دارند و استرس کنترل این سر کابل ها از نوع SCTM میباشند و قابل ذکر است روکش آن از نوع Non-tracking مقاوم در برابر شرایط جوی است.