روکش حرارتی ریکم ٢٤ کیلوولت


شرکت ریکم آلمان بهترین و مشهورترین تولید کننده سر کابل در دنیا میباشد و سرکابل ریکم با قابلیت اطمینان بالای آن در

شرکت های توزیع و انتقال نیرو شناخته میشود زیرا طول عمر این سرکابل ها به اندازه طول عمر کابل کاملاُ اثبات شده میباشد.

لازم به ذکر است سر کابل انواع مختلفی دارد که بطور کلی به دو دسته سر کابل سرد و سرکابل حرارتی تقسیم میشود.در ادامه

شایان ذکر است جهت استفاده و نصب سرکابل موارد دیگری از جمله محل نصب سر کابل که در فضای باز باشد که شامل

سرکابل هوایی و اگر قرار باشد در محیط سر بسته و داخل پست قرار گیرد نوع سرکابل داخلی آن استفاده میشود.همچنین سایز

سر کابل شما باید متناسب با سایز کابل شما انتخاب شود که کابلشو آن تعیین کننده و مهم است .در سایز کابل تعداد کر یا به

اصطلاح تک رشته و سه رشته بودن کابل نیز در قیمت و سایز سرکابل حائز اهمیت است.مطلب بعدی و شاید یکی از مهمترین

نکات ولتاژ سر کابل است که مناسب و مورد استفاده است کدام سطح ولتاژ است که با توجه به ولتاژ شبکه توزیع برق ایران این

ولتاژ میتواند
7.2 ،12 ،17.5
24 ، 36kv
کیلو ولت باشد
و در آخر آرمور سرکابل نیز حائز اهمیت است.اگر سرکابل آرمودار یا به اصطلاح زره دار باشد باید سر کابل مورد استفاده نیز

آرمردار یا زره دار باشد . شایان ذکر است سر کابل های ریکم قابلیت نصب بر روی کابل های فشار متوسط یا عایق XLPE و یا

کاغذ آغشته به روغن را دارند و استرس کنترل این سر کابل ها از نوع SCTM میباشند و قابل ذکر است روکش آن از نوع

Non-tracking مقاوم در برابر شرایط جوی است.

روکش حرارتی ریکم ٢٤ کیلوولت